บริษัท สุพีเรีย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

น้ำยาทำความสะอาด

บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด ของบริษัท พรีม่า โพลีเทค จำกัด ในแบรนด์ “พรีม่า (Prema)” สินค้าของ "พรีมา" มุ่งเน้นผลิตสินค้าคุณภาพสูง และได้ผ่านการรับได้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001:2008 , ฉลากเขียว, เครื่องหมาย อย. , GMP ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต