น้ำยาดูแลรักษาพรม ( Carpet system )

-

ประเภท รายละเอียด การใช้งาน ขนาดบรรจุ
1

CARPET SHAMPOO เป็นผลิตภัณฑ์ทำ ความสะอาดพรม มีฟองมากและคงตัวอยู่นาน ช่วยให้ประสิทธิภาพในการซักพรม
ขจัดคราบสกปรกดียิ่งขึ้น ให้ความชื้นต่ำ จึงสามารถใช้ซักได้บ่อยครั้ง เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องซักพรมระบบดรายโฟมหรือ
เครื่องขัดพื้นที่ติด ตั้งถังใส่สารละลาย

 

วิธีการใช้งาน
1. ย้ายเฟอร์นิเจอร์และดูดฝุ่นบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
2. ผสม CARPET SHAMPOO ในอัตราส่วน 1 ต่อน้ำ 12 ส่วน
3. เดินเครื่องซักพรมระบบดรายโฟม หรือเครื่องขัดพื้นที่ติดตั้งถังใส่สารละลาย และแปรงซักพรม หรือแผ่นซักพรม ตามเอกสารแนะนำการใช้เครื่อง
4. ทิ้งให้พรมแห้งโดยการใช้พัดลมเป่าแล้วดูดฝุ่นบนพรมอีกครั้งเพื่อเก็บสิ่งสกปรกที่หลงเหลืออยู่
5. ควรปรับสภาพของพรมโดยการใช้แปรงที่มีขนแปรงแข็งปานกลางแปรง

3.8 KG / 19 Kg
2
CARPET EXTRACTION เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพรมชนิด Low Foam สำหรับใช้กับเครื่องซักพรมระบบเอ็กซ์แทรกชั่น
เหมาะสำหรับพื้นพรมที่มีการสัญจรสูง ช่วยขจัดคราบสกปรกที่เกาะติดบนผิวพรมได้ดี สามารถใช้ได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น
ด้โดยไม่ต้องใช้สารลดฟอง
วิธีการใช้งาน
1. ย้ายเฟอร์นิเจอร์และดูดฝุ่นบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด
2. สำหรับซักพรมทั่วไป ผสม CARPET EXTRACTION ในอัตราส่วน 1 ต่อน้ำ 40 ส่วน
สำหรับซักพรมสกปรกมาก ผสม CARPET EXTRACTION ในอัตราส่วน 1 ต่อน้ำ 4 ส่วน
3. สเปร์ยผลิตภัณฑ์บริเวณที่ทำความสะอาด และปล่อยทิ้งไว้ ประมาณ 10 นาที
4. เดินเครื่องซักพรมระบบเอ็กซ์แทรคชั่น ตามคำแนะนำการใช้เครื่อง
5. ทิ้งให้พรมแห้งโดยการใช้พัดลมเป่าแล้วดูดฝุ่นบนพรมอีกครั้ง
3.8 KG / 19 Kg