น้ำยาดูแลรักษาพื้น (Floor care system )

-

BRAND ชื่อน้ำยา คุณสมบัติ ขนาด
1

All purpose cleaner
(น้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์)

น้ำยาเอนกประสงค์มีฤทธิ์เป็นกลาง สำหรับทำความสะอาดประจำวัน 4 ลิตร
9.5 ลิตร
2 Floor Maintainer
(น้ำยาดูแลพื้น)
ใช้กับไม้ถูพื้น หรือใช้กับเครื่อง Autoscrubber แล้วปั่นเงา เพื่อให้ได้ Wet-Look 4 ลิตร
9.5 ลิตร
3 Dust mop cleaner
(น้ำยาซับฝุ่น)
สูตรน้ำ สามารถเก็บฝุ่นได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ 4 ลิตร
4 Low oder stripper
(น้ำยาลอกที่เคลือบผิว)
ใช้สำหรับลอกแว๊กซ์ และพื้นเคลือบได้ทุกชนิด 4 ลิตร
9.5 ลิตร
5 All purpose neatralizer
(น้ำยาปรับสภาพพื้นก่อนลงแว๊กซ์)
น้ำยาปรับสภาพพื้นให้เป็นกลาง สำหรับพื้น ที่มีปัญหาการลงแว๊กซ์ 4 ลิตร
6 Ultra all purpose neutralizer
(น้ำยาเอนกประสงค์สำหรับเช็ดพื้นประจำวัน)
น้ำยาเอนกประสงค์ ใช้เช็ดพื้นประจำวัน ทำความสะอาดโดยไม่ทำให้พื้นหมอง 4 ลิตร