น้ำยาล้างจาน

-

BRAND PRODUCT NAME การผสม ขนาดบรรจุ
1

น้ำยาล้างจานสำหรับเครื่อง
(Dish washing chemical Detergent Superior)

1 ต่อ 600
หรือ 5 ซีซี ต่อ 3 ลิตร

1 X 20 ลิตร

2 น้ำยาล้างจานด้วยมือ
(Dish washing chemical Manual Detergent Superior)
1 ต่อ 20-60 1 X 4 แกลลอน
3 น้ำยาเคลือบแห้ง
( Dish washing chemical Fast Dry Superior )
s1 ต่อ 1000
หรือ 3 ซีซี ต่อ 3 ลิตร
1 X 20 ลิตร