เครื่องล้างจานแบบสายพานลำเลียง (Conveyor)

เครื่องล้างจานแบบสายพานลำเลียง (Conveyor) เหมาะสมกับร้านทีมีปริมาณจานมาก อย่างเช่น ศูนย์อาหาร โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น

BRAND รุ่น รายละเอียด ปริมาณการใช้น้ำ / รอบ จำนวนกระบะ / ชม. ขนาด-มม. PDF
1

C44BP

เครื่องล้างจานแบบสายพาน ชนิด 1 แทงค์
( Convoyer 1 tank )

2.13 ลิตร / รอบ

203 กระบะ / ชั่วโมง
(1 กระบะล้างได้ 20 ใบ)

W768 x L1105 x H1837