เครื่องล้างจานแบบ Flight type

เครื่องล้างจานแบบ Flight type ใช้สำหรับการล้างอุปกรณ์เครื่องครัว และจาน ในปริมาณที่มาก แต่ใช้เวลาน้อย เครื่องชนิดนี้สามารถล้างจานได้ประมาณ 2,160-7,200 ใบ / ชั่วโมง และใช้น้ำประมาณ 150-350 ลิตร / ชั่วโมง ( ปริมาณการล้างและการใช้น้ำแล้วแต่รุ่น ) เครื่องล้างจานแบบ Flight type เหมาะสำหรับศูนย์อาหารขนาดใหญ่ โรงพยาล โรงแรม และครัวของสายการบิน เป็นต้น

BRAND รุ่น รายละเอียด ปริมาณการใช้น้ำ / รอบ จำนวนกระบะ / ชม. PDF
1 Profi FTN Series เครื่องล้างจานแบบ
(Flight type)
ต่ำสุด 250 ลิตร/ชั่วโมง
สูงสุด 350 ลิตร/ชั่วโมง
ปริมาณการใช้น้ำแล้วแต่รุ่น
ต่ำสุด 2,500 ใบ / ชั่วโมง
สูงสุด 7,130 ใบ / ชั่วโมง
ปริมาณการล้างแล้วแต่รุ่น
2

FTC

เครื่องล้างจานแบบ
(Flight type)

-

ต่ำสุด 2,160 ใบ / ชั่วโมง
สูงสุด 6,480 ใบ / ชั่วโมง
ปริมาณการล้างแล้วแต่รุ่น
3

Premax FTP

เครื่องล้างจานแบบ
(Flight type)

ต่ำสุด 150 ลิตร/ชั่วโมง
สูงสุด 190 ลิตร/ชั่วโมง
ปริมาณการใช้น้ำแล้วแต่รุ่น

ต่ำสุด 3,280 ใบ / ชั่วโมง
สูงสุด 7,200 ใบ / ชั่วโมง
ปริมาณการล้างแล้วแต่รุ่น