เครื่องล้างจานแบบฝายก (Hood type)

เครื่องล้างจานแบบฝายก (Hood type) เหมาะสำหรับร้านที่มีพื้นที่ไม่มากนัก และสามารถรองรับการล้างจานประมาณ 1,200 ใบ / ชั่วโมง หรือ 60 กระบะ / ชั่วโมง และเครื่องชนิดนี้ใช้น้ำต่อรอบ ประมาณ 2.5 ลิตร ซึ่งใน 1 รอบของการล้างใช้เวลา เพียง 1:30 นาที ทำให้ประหยัดพลังงานและการใช้น้ำ

BRAND รุ่น รายละเอียด ปริมาณการใช้น้ำ / รอบ จำนวนกระบะ / ชม. ขนาด-มม. รายละเอียด
สินค้า
1 AM900 เครื่องล้างจานแบบฝายก
(Hood type)
2.5 ลิตร / รอบ 60 กระบะ / ชั่วโมง
(1 กระบะล้างได้ 20 ใบ)
W760xL810xH1510
2 AMX เครื่องล้างจานแบบฝายก
(Hood type)
2.5 ลิตร / รอบ 60 กระบะ / ชั่วโมง
(1 กระบะล้างได้ 20 ใบ)
W760xL810xH1510
3 E60 เครื่องล้างจานแบบฝายก
(Hood type)
3 ลิตร / รอบ 60 กระบะ / ชั่วโมง
(1 กระบะล้างได้ 20 ใบ)
W636xL748xH1445
4 NHT8DD เครื่องล้างจานแบบฝายก
(Hood type)
- - W748xD833xH1515
5 EHT8ROW เครื่องล้างจานแบบฝายก
(Hood type)
- - W725xD755xH1547