กระบะล้างจาน

-

  ชนิด ขนาด-มม.

กระบะล้างแก้ว

500 x 500 x 100

กระบะล้างจาน 500 x 500 x 100
กระบะล้างช้อนแบบนอน 500 x 500 x 100