เครื่องล้างจานแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ (Under Counter)

เครื่องล้างจานแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ (Under Counter) เหมาะสำหรับร้านที่มีพื้นที่น้อยในการจัดวาง เครี่องล้างจานแบบนี้สามารถล้างจานได้ประมาณ 60 กระบะ / ชั่วโมง หรือประมาณ 1,080 ใบ / ชั่วโมง และใช้น้ำการล้างแต่ละครั้งประมาณ 2.5 ลิตร ผนังของฝาเป็นแบบ Double-walled ป้องกันการระบายความร้อน ขณะเครื่องกำลังทำงาน ระบบการทำงานของตัวเครื่องถูกควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นระบบการล้างและระบบการทำความร้อนถูกควบคุมด้วยระบบ Thermostatic control

BRAND รุ่น รายละเอียด ปริมาณการใช้น้ำ / รอบ จำนวนกระบะ / ชม. ขนาด-มม. รายละเอียด
สินค้า
1 Ecomax 402 เครื่องล้างแก้วแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
(Undercounter)
2.5 ลิตร / รอบ 40 กระบะ / ชั่วโมง
(1 กระบะล้างได้ 20 ใบ)
W435 x L530 x H700
2 Ecomax 502 เครื่องล้างแก้วแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
(Undercounter)
2.5 ลิตร / รอบ 40 กระบะ / ชั่วโมง
(1 กระบะล้างได้ 20 ใบ)
W435 x L530 x H700
3 NGWDPDD เครื่องล้างแก้วแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
(Undercounter)
- - W460xD565xH715
4 EUCADDROW เครื่องล้างแก้วแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
(Undercounter)
- - W600xD610xH820