เครื่องล้างอุปกรณ์และภาชนะ (Utensil wash system)

เครื่องล้างอุปกรณ์และภาชนะ เหมาะสำหรับโรงงานผลิตอาหาร เบเกอรี่และโรงงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ที่มีภาชนะหรือกระบะใส่ของที่ต้องการการล้างทำความสะอาด เครื่องนี้สามารถล้างได้มากกว่า 1,500 ชื้น / ชั่วโมง ด้วยระบบการประหยัดน้ำและพลังงาน ซึ่งใน 1 ชั่วโมง จะใช้น้ำประมาณ 280-600 ลิตร / ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง)

BRAND รุ่น รูปแบบ รายละเอียด ขนาด-มม. PDF
1 - - - - -

-