ตู้แช่แข็ง แบบตู้ยืน (Reach-in type)

ตู้แช่แข็ง (Freezer) ทางบริษัทได้นำเข้าจากผู้ผลิตที่เป็นรู้จักกันทั่วโลกอย่าง Hoshizaki ประเทศญี่ปุ่น และ Liebherr จากประเทศเยอรมัน โดยนำเข้ามา 3 รูปแบบคือ แบบตู้ยืน (Reach-in type) แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ (Under counter) และ แบบตู้ยืนฝากระจก (Glass door with display) จุดเด่นของทั้ง 2 Brands คือ เป็นระบบไร้น้ำแข็งเกาะ (No frost system) และ Compressor ที่ทนทานและเหมาะกับสภาพอากาศร้อนอย่างประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีตู้ Eutectic Ice pack และ Cool box ที่ใช้กับรถขายไอศกรีม อีกด้วย

BRAND รุ่น รูปแบบ ชนิด อุณหภูมิ-
องศาเซลเซียส
ขนาด-มม. ความจุ/ลิตร
1 HFE-77MA แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แบบตู้ยืน ชนิด 1 ประตู
( Reach-in freezer 1 door )
(-23) ถึง (-7) W800 x L700 x H1990

600 ลิตร
/22 Q

2 HFE-127MA แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แบบตู้ยืน ชนิด 2 ประตู
( Reach-in freezer 2 door )
(-23) ถึง (-7) W800 x L1200 x H1990 1,100 ลิตร
/41 Q
3 HFE-147MA แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แบบตู้ยืน ชนิด 2 ประตู
( Reach-in freezer 2 door )
(-23) ถึง (-7) W800 x L1400 x H1990 1,310 ลิตร
/48.5 Q
4 HFE-187MA แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แบบตู้ยืน ชนิด 3 ประตู
( Reach-in freezer 3 door )
(-23) ถึง (-7) W800 x L1800 x H1990 1,720 ลิตร
/64 Q
5 G5216 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แข็งแบบตู้ยืน Static cooling สีขาว
(Freezer with static cooling (White))
-14 ถึง -28 C W750 x D750 x H1725 472 ลิตร /
17 Q
6 GGPv1490 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แข็งแบบตู้ยืน GN2/1
ProfitPremium 2 ประตู
( Forced-air Freezer GN2/1 ,
ProfitPremium 2 doors )
-10 ถึง -26 C
W1430 x D830 x H2150 . 1472 ลิตร /
54.5 Q
7 GGPv 6590 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แข็งแบบตู้ยืน GN2/1
ProfitPremium 1 ประตู
( Forced-air Freezer GN2/1 ,
ProfitPremium 1 doors )
-10 ถึง -35 C W700 x D830 x H2150 601 ลิตร /
22 Q
8 GGv5260 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แข็งแบบตู้ยืน Static cooling
(Freezer with static cooling)
-14 ถึง -28 C W750 x D 750 x H 1864 472 ลิตร /
17 Q
9 GGv5060 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แข็งแบบตู้ยืน NoFrost forced-air
( NoFrost forced-air Freezer)
-14 ถึง -28 C W 750 x D750 x H 1864 421 ลิตร /
16 Q
10 GGv 5860 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แข็งแบบตู้ยืน NoFrost forced-air
( NoFrost forced-air Freezer)
-14 ถึง -28 C W 750 x D750 x H2064 490 ลิตร /
18 Q
11 790091 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แข็งแบบตู้ยืน NoFrost forced-air
( NoFrost forced-air Freezer)
-15 ถึง -22 C W 720 x D788 x H2000 600 ลิตร /
21.2 Q
12 790083 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แข็งแบบตู้ยืน NoFrost forced-air
( NoFrost forced-air Freezer)
-15 ถึง -22 C W 720 x D788 x H2000 600 ลิตร /
21.2 Q
13 790093 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แข็งแบบตู้ยืน NoFrost forced-air
( NoFrost forced-air Freezer)
-15 ถึง -22 C W 1440 x D788 x H2000 1300 ลิตร /
45.9 Q
14 790085 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้แช่แข็งแบบตู้ยืน NoFrost forced-air
( NoFrost forced-air Freezer)
-15 ถึง -22 C W 1440 x D788 x H2000 1300 ลิตร /
45.9 Q