ตู้แช่แข็ง แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ (Under counter)

ตู้แช่แข็ง (Freezer) ทางบริษัทได้นำเข้าจากผู้ผลิตที่เป็นรู้จักกันทั่วโลกอย่าง Hoshizaki ประเทศญี่ปุ่น และ Liebherr จากประเทศเยอรมัน โดยนำเข้ามา 3 รูปแบบคือ แบบตู้ยืน (Reach-in type) แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ (Under counter) และ แบบตู้ยืนฝากระจก (Glass door with display) จุดเด่นของทั้ง 2 Brands คือ เป็นระบบไร้น้ำแข็งเกาะ (No frost system) และ Compressor ที่ทนทานและเหมาะกับสภาพอากาศร้อนอย่างประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีตู้ Eutectic Ice pack และ Cool box ที่ใช้กับรถขายไอศกรีม อีกด้วย

BRAND รุ่น รูปแบบ ชนิด อุณหภูมิ-องศาเซลเซียส ขนาด-มม. ความจุ/ลิตร
1 FCT-120MDA แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้แช่แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ ชนิด 2 ประตู
(Undercounter freezer 2 doors)
-23 ถึง -7 W1200 x D750 x H800

307 ลิตร
/11 Q

2 FCT-120MNA แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้แช่แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ ชนิด 2 ประตู
(Undercounter freezer 2 doors)
-23 ถึง -7 W1200 x D600 x H850 231 ลิตร
/8.5 Q
3 FCT-150MDA แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้แช่แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ ชนิด 2 ประตู
(Undercounter freezer 2 doors)
-23 ถึง -7 W1500 x D750 x H850 420 ลิตร
/15.5 Q
4 FCT-150MNA แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้แช่แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ ชนิด 3 ประตู
(Undercounter freezer 3 doors)
-23 ถึง -7 W1500 x D600 x H850 318 ลิตร
/12 Q
5 FCT-180MDA แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้แช่แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ ชนิด 3 ประตู
(Undercounter freezer 3 doors)
-23 ถึง -7 W1800 x D750 x H850 530 ลิตร
/20 Q
6 FCT-180MNA แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้แช่แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ ชนิด 3 ประตู
(Undercounter freezer 3 doors)
-23 ถึง -7 W1800 x D600 x H850 401 ลิตร
/15 Q
7 790307 แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้แช่แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ ชนิด 2 ประตู
(Undercounter freezer 2 doors)
-15 ถึง -22 C W 1238 x D710 x H850 265 ลิตร /
9.3 Q
8 790308 แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้แช่แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ ชนิด 3 ประตู
(Undercounter freezer 3 doors)
-15 ถึง -22 C W 1721 x D710 x H850 420 ลิตร /
15 Q