ตู้แช่ไวน์ (Wine Chiller)

ตู้แช่ไวน์ (Wine chiller) มีจุดเด่น คือ หน้าจอของระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นระบบดิจิตอล มีกระจกที่สามารถกันแสง UV ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของไวน์ได้ และจุดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ ชั้นวางไวน์เป็นไม้ที่ไม่เก็บความเย็น และไม่ทำให้ความเย็นผ่านไปยังไวน์ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของไวน์เช่นกัน

# BRAND รุ่น รูปแบบ อุณหภูมิ
องศาเซลเซียส
จำนวนชั้น ขนาด-มม. การกินไฟ kW/ 24 ชั่วโมง PDF
1 WKb-4612 ตู้แช่ไวน์ ขนาด 7 ชั้น
( Wine chiller 7 shelfs )
5 ถึง 20 7 W660 x D663 x H1841 0.55 kW
2 WKb-4611 ตู้แช่ไวน์ ขนาด 7 ชั้น
( Wine chiller 7 shelfs )
5 ถึง 20 7 W660 x D663 x H1841 0.47 kW
3 WKb-4112 ตู้แช่ไวน์ ขนาด 6 ชั้น
( Wine chiller 6 shelfs )
5 ถึง 20 6 W660 x D663 x H1664 0.48 kW
4 WKb-1712 ตู้แช่ไวน์ ขนาด 3 ชั้น
( Wine chiller 3 shelfs )
5 ถึง 20 3 W660 x D663 x H850 0.40 kW