ตู้แช่ไอศกรีมแบบฝากระจกโค้ง (Cruve with glass cover)

-

BRAND รุ่น รูปแบบ ความจุ ขนาด-มม. อุณหภูมิ
องศาเซลเซียส
การกินไฟ kW/ 24 ชั่วโมง
1 EFI-2003 แบบฝากระจกโค้ง
(Curve w/glass cover)
145 ลิตร
8 Q
W841 x D691 x H825 (-10 ) ถึง (-24 ) 1.5
2 EFI-2703 แบบฝากระจกโค้ง
(Curve w/glass cover)
199 ลิตร
11 Q
W1051 x D691 x H825 (-10 ) ถึง (-24 ) 1.6
3 EFI-3403 แบบฝากระจกโค้ง
(Curve w/glass cover)
254 ลิตร
13 Q
W1261 x D691 x H825 (-10 ) ถึง (-24 ) 2.3
4 EFI-4103 แบบฝากระจกโค้ง
(Curve w/glass cover)
308 ลิตร
15 Q
W1471 x D691 x H825 (-10 ) ถึง (-24 ) 3.2
5 EFI-4803 แบบฝากระจกโค้ง
(Curve w/glass cover)
363 ลิตร
18 Q
W1681 x D691 x H825 (-10 ) ถึง (-24 ) 3.4
6 EFI-5503 แบบฝากระจกโค้ง
(Curve w/glass cover)
417 ลิตร
23 Q
W1891 x D671 x H825 (-10 ) ถึง (-24 ) 4.2