ตู้แช่ไอศกรีมแบบฝากระจกตรง (Flat with glass cover)

ตู้แช่ไอศกรีมแบบฝากระจกแบนมีฝาเลื่อนที่แข็งแรงและกระจกปลอดภัย ที่ช่วยลดการเกิดหยดน้ำที่ฝากระจก ทำให้เห็นสินค้าได้อย่างชัดเจน และมีเส้นขอบของฝาหุ้มด้วยพลาสติก ป้องกันไม่ให้กระจกกระทบกับตัวตู้อีกด้วย

BRAND รุ่น รูปแบบ ความจุ ขนาด-มม. อุณหภูมิ
องศาเซลเซียส
การกินไฟ kW/ 24 ชั่วโมง
1 EFE-1102 ตู้แช่ไอศครีมแบบฝากระจกแบน
( Flat w/glass cover )
84 ลิตร
4 Q
W751 x D481 x H825 (-10 ) ถึง (-24 ) 1.10
2 EFE-2102 ตู้แช่ไอศครีมแบบฝากระจกแบน
( Flat w/glass cover )
166 ลิตร
8 Q
W841 x D691 x H825 (-10 ) ถึง (-24 ) 1.4
3 EFE-2802 ตู้แช่ไอศครีมแบบฝากระจกแบน
( Flat w/glass cover )
227 ลิตร
11 Q
W1051 x D691 x H825 (-10 ) ถึง (-24 ) 1.5
4 EFE-3502 ตู้แช่ไอศครีมแบบฝากระจกแบน
( Flat w/glass cover )
288 ลิตร
13 Q
W1261 x D691 x H825 (-10 ) ถึง (-24 ) 2.0
5 EFE-4202 ตู้แช่ไอศครีมแบบฝากระจกแบน
( Flat w/glass cover )
348 ลิตร
15 Q
W1471 x D691 x H825 (-10 ) ถึง (-24 ) 2.9
6 EFE-5002 ตู้แช่ไอศครีมแบบฝากระจกแบน
( Flat w/glass cover )
409 ลิตร
18 Q
W1681 x D691 x H825 (-10 ) ถึง (-24 ) 3.2
7 EFE-5702 ตู้แช่ไอศครีมแบบฝากระจกแบน
( Flat w/glass cover )
470 ลิตร
23 Q
W1891 x D691 x H825 (-10 ) ถึง (-24 ) 3.8