เครื่องทำน้ำแข็ง ชนิดครึ่งวงกลม (Crescent)

เครื่องทำน้ำแข็งแบบครึ่งวงกลมหรือพระจันทร์เสี้ยว (Crescent) ซึ่งน้ำแข็งจะละลายช้า เป็นเทคโนโลยีการผลิตน้ำแข็งของยี่ห้อ Hoshizaki จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น สำหรับเครื่องทำน้ำแข็งแบบครึ่งวงกลมหรือพระจันทร์เสี้ยวนี้ มีขนาดของน้ำแข็งขนาดเดียว โดยเครื่องทำน้ำแข็งมีกำลังการผลิตต่อวัน ตั้งแต่ 50-500 กิโลกรัม

BRAND รุ่น รูปแบบน้ำแข็ง   ขนาดน้ำแข็ง (มม.) กำลังการผลิต
กก. / 24ชม.
ขนาด-มม. รายละเอียด
สินค้า
1 KM-30A ชนิดครึ่งวงกลม
( Crescent )
Self Container    8 g 32 W450 x D610 x H842
2 KM-50A ชนิดครึ่งวงกลม
( Crescent )
Self Container    8 g 50 W603 x D610 x H850
3 KM-75A ชนิดครึ่งวงกลม
( Crescent )
Self Container    8 g 75 W603 x D712 x H840
4 KM-100A ชนิดครึ่งวงกลม
( Crescent )
Modular    8 g 88 W612 x D712 x H992
5 KM-125A ชนิดครึ่งวงกลม
( Crescent )
Modular    8 g 125 W762 x D712 x H840
6 KMD-201AA ชนิดครึ่งวงกลม
( Crescent )
Modular    8 g 190 W560 x D625 x H610
7 KMD-270AA ชนิดครึ่งวงกลม
( Crescent )
Modular    8 g 265 W560 x D625 x H610
8 KM515MAH-E ชนิดครึ่งวงกลม
( Crescent )
Modular    8 g 264 W560 x D695 x H770
9 KM650MAH-E ชนิดครึ่งวงกลม
( Crescent )
Modular    8 g 295 W560 x D695 x H950
10 KM901MAH-50 ชนิดครึ่งวงกลม
( Crescent )
Modular    8 g 429 W770 x D695 x H950
11 KM901MRH-50 ชนิดครึ่งวงกลม
( Crescent )
Modular    8 g 400 W770 x D695 x H950
12 KM1301SAH-E ชนิดครึ่งวงกลม
( Crescent )
Modular    8 g 600 W1219 x D695 x H695