เครื่องทำน้ำแข็ง ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม (Cube)

ครื่องทำน้ำแข็งแบบก้อนสี่เหลี่ยม (Cube) และแบบก้อนครึ่งสี่เหลี่ยม (Half Cube) เหมาะสำหรับใส่เครื่องดื่ม สำหรับภัตตาคาร ร้านอาหาร บาร์ ร้านกาแฟ ร้านขนม ศูนย์อาหาร สามารถผลิตน้ำแข็งได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยผลิตน้ำแข็งได้จำนวนตั้งแต่จำนวน 25-1000 กิโลกรัมต่อวัน บริษัทได้นำเข้าเครื่องทำน้ำแข็งมาจำหน่ายหลายยีห้อ เช่น Icematic Scotsman และ Hoshizaki จากประเทศอิตาลี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น

# BRAND รุ่น รูปแบบน้ำแข็ง   ขนาดน้ำแข็ง (มม.) กำลังการผลิต
กก. / 24ชม.
ขนาด-มม. รายละเอียด
สินค้า
1 M202 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Modular
Full cube
10 g
Half cube
6 g
215 W760 x L620 x H575
2 M302 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Modular
Full cube
10 g
Half cube
6 g
320 W760 x L620 x H575
3 M402 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Modular
Full cube
10 g
Half cube
6 g
385 W760 x L620 x H725
4 M502 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Modular
Full cube
10 g
Half cube
6 g
485 W760 x L620 x H725
5 TP25 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
Full cube
10 g
  Half cube
6 g
25 W478 x D580 x H735
6 TP45 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
Full cube = 10 g
40 W675 x D580 x H735
7 TP55 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
Full cube = 10 g
50 W675 x D580 x H735
8 TP75 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
Full cube = 10 g
75 W675 x D670 x H1129
9 TP105 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
Full cube = 10 g
100 W675 x D670 x H1129
10 C1448 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Modular
Full cube
10 g
Half cube
6 g
500 W1219 x D610 x H737
11 C1848 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Modular
Full cube
10 g
Half cube
6 g
600 W1219 x D737 x H710
12 IM-30CNE ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
L(Large)
28 x 28 x 32mm. 25 g.
28 W398 x D446 x H695
13 IM-30CNE-25 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
M(Medium) 25 x 25 x 23mm. 14 g
28 W398 x D495 x H695

14

IM-45CNE ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
L(Large) 28 x 28 x 32mm. 25 g.
29 W398 x D495 x H695
15 IM-45CNE-25 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
M(Medium) 25 x 25 x 23mm. 14 g
30 W633 x D506 x H780
16 IM-45NE ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
L(Large) 28 x 28 x 32mm. 25 g.
44 W503 x D456 x H840
17 IM-45NE-25 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
M(Medium) 25 x 25 x 23mm. 14 g
44 W503 x D456 x H850
18 IM-65NE ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
L(Large) 28 x 28 x 32mm. 25 g.
43 W663 x D503 x H850
19 IM-65NE-25 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
M(Medium) 25 x 25 x 23mm. 14 g.
56 W663 x D503 x H850
20 IM-100NE-21 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
S(Small) 21 x 21 x 14mm. 6 g.
95 W704 x D506 x H1200
21 IM-100NE-23 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
M(Medium) 25 x 25 x 23mm. 14 g.
95 W704 x D506 x H850
22 IM-100CNE-21 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
S(Small) 21 x 21 x 14mm. 6 g.
76 W1004 x D600 x H800
23 IM-100CNE-23 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
M(Medium) 25 x 25 x 23mm. 14 g.
95 W1000 x D600 x H700
24 IM-130NE ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
L(Large) 28 x 28 x 32mm. 25 g.
88 W704 x D600 x H1200
25 IM-130NE-21 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
S(Small) 21 x 21 x 14mm. 6 g.
95 W704 x D600 x H1200
26 IM-130NE-23 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
M(Medium) 25 x 25 x 23mm. 14 g.
130 W704 x D600 x H1200
27 IM-240ANE ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
L(Large) 28 x 28 x 32mm. 25 g.
240 W560 x D700 x H880
28 IM-240AME21 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
S(Small) 21 x 21 x 14mm. 6 g.
240 W560 x D700 x H880
29 IM-240ANE23 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self Container
M(Medium) 25 x 25 x 23mm. 14 g.
240 W560 x D700 x H880
30 IM-240DNXE ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Modular
L(Large) 28 x 28 x 32mm. 25 g.
230 W1084 x D700 x H500
31 IM-240DNXME21 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Modular
S(Small) 21 x 21 x 14mm. 6 g.
230 W1084 x D800 x H500
32 IM-240DNXME23 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Modular
M(Medium) 25 x 25 x 23mm. 14 g.
230 W1084 x D800 x H500
33

IM-240NE

ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self container
L(Large) 28 x 28 x 32mm. 25 g.
240 W704 x D665 x H1510
34 IM-240NE-23 ชนิดก้อนสี่เหลี่ยม
( Cube )
Self container
L(Large) 28 x 28 x 23mm. 18 g.
240 W704 x D665 x H1510