เครื่องทำน้ำแข็ง ชนิดถ้วย ( gourmet )

เครื่องทำน้ำแข็งแบบถ้วย (Gourmet ) เหมาะสำหรับใส่เครื่องดื่ม สำหรับภัตตาคาร ร้านอาหาร บาร์ ร้านกาแฟ ร้านขนม ศูนย์อาหาร สามารถผลิตน้ำแข็งได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยผลิตน้ำแข็งได้จำนวนตั้งแต่จำนวน 25-1000 กิโลกรัมต่อวัน

BRAND รุ่น รูปแบบน้ำแข็ง   รายละเอียด กำลังการผลิต
กก. / 24ชม.
ขนาด-มม. รายละเอียด
สินค้า
1 MC 16AS Short ชนิดถ้วย
( Gourmet )
Modular
21 x H 25 mm. Size S = 8 g
30 x H 34 mm. Size M = 20 g
38 x H 41 mm. Size L = 8 g
170 W772x D608 x H621
2 MC 46AS ชนิดถ้วย
( Gourmet )
Modular
21 x H 25 mm. Size S = 8 g
30 x H 34 mm. Size M = 20 g
38 x H 41 mm. Size L = 8 g
300 W1079 x D539 x H874
3 MC 1210 ชนิดถ้วย
( Gourmet )
Modular
30 x H 34 mm. Size M = 20 g
38 x H 41 mm. Size L = 8 g
570 W1750 x D910 x H980
4 AC 46 ชนิดถ้วย
( Gourmet )
Self Container
30 x H 34 mm. Size M = 20 g
24 W460 x D670 x H760
5 AC 56 ชนิดถ้วย
( Gourmet )
Self Container
30 x H 34 mm. Size M = 20 g
32 W460 x D670 x H810
6 AC 86 ชนิดถ้วย
( Gourmet )
Self Container
30 x H 34 mm. Size M = 20 g
38 W600 x D670 x H890
7 AC 106 ชนิดถ้วย
( Gourmet )
Self Container
30 x H 34 mm. Size M = 20 g
50 W600 x D670 x H900
8 AC 126 ชนิดถ้วย
( Gourmet )
Self Container
30 x H 34 mm. Size M = 20 g
71 W75 0x D670 x H1100
9 AC 176 ชนิดถ้วย
( Gourmet )
Self Container
30 x H 34 mm. Size M = 20 g
78 W750 x D670 x H1170
10 AC 206 ชนิดถ้วย
( Gourmet )
Self Container
30 x H 34 mm. Size M = 20 g
83 W1320 x D685 x H930
11 AC 226 ชนิดถ้วย
( Gourmet )
Self Container
30 x H 34 mm. Size M = 20 g
135 W1145 x D780 x H1160