เครื่องทำน้ำแข็ง แบบก้อนเล็ก (Nugget)

-

BRAND รุ่น รูปแบบน้ำแข็ง   ขนาดน้ำแข็ง (มม.) กำลังการผลิต
กก. / 24 ชั่วโมง
ขนาด-มม. รายละเอียด
สินค้า
1 N0622 ชนิดนักเก็ต
( Nugget )
Modular Bin - 227 W559 x D610 x H584
2 AF124 ชนิดนักเก็ต
( Nugget )
Self Contained - 104 W950 x D605 x H915