ตู้เย็นแบบยืนฝากระจก (Glass door with display)

ตู้เย็น ( Refrigerator ) บริษัทได้นำเข้าตู้เย็นจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก อย่าง Hoshizaki จากประเทศญี่ปุ่น และ Liebherr จากประเทศเยอรมัน โดยนำเข้ามา 3 แบบ คือ แบบตู้ยืน ( Reach-in type ) แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ ( Under counter ) และ แบบตู้ยืนฝากระจก ( Glass door with display ) ทั้ง 2 Brands มีจุดเด่นคือ Compressor ที่ทนทานเหมาะสำหรับสำหรับเขตร้อนอย่างประเทศไทย

BRAND รุ่น รูปแบบ Loading Capacity อุณหภูมิ-องศาเซลเซียส ขนาด-มม. ความจุ/ลิตร
1 BCDv 4313 แบบตู้ยืนฝากระจก
( Up-right display )
ตู้เย็นแบบตู้ยืนฝากระจก มีป้าย display
(Foreced-air display w/glass door)
2 ถึง 12 W600 x D644 x H1990 364 ลิตร
13 Q
2 HSRC-220 ตู้แช่ฝากระจก
โชว์เครื่องดื่ม
( Reach-in Glass Door Chiller)
Can (330ML) = 216-234 nos
RGB Bottle (300ML) = 126-132 nos
Pet Bottle (500ML) = 108-117 nos
0 ถึง +7.2 W500 x D655 x H1447

209 ลิตร

3 HSRC-350 ตู้แช่ฝากระจกโชว์เครื่องดื่ม
( Reach-in Glass Door Chiller)
Can (330ML) = 336-378 nos
RGB Bottle (300ML) = 224-240 nos
Pet Bottle (500ML) = 168-188 nos
0 ถึง +7.2 W583 x D710 x H1800

379 ลิตร

4 HSRC-450 ตู้แช่ฝากระจก
โชว์เครื่องดื่ม
( Reach-in Glass Door Chiller)
Can (330ML) = 378-490 nos
RGB Bottle (300ML) = 275-300 nos
Pet Bottle (500ML) = 210-245 nos
0 ถึง +7.2 W583 x D710 x H2050

449 ลิตร

5 HSRC-550 ตู้แช่ฝากระจก
โชว์เครื่องดื่ม
( Reach-in Glass Door Chiller)
Can (330ML) = 480-560 nos
RGB Bottle (300ML) = 315-340 nos
Pet Bottle (500ML) = 240-260 nos
0 ถึง +7.2 W640 x D710 x H2050

498 ลิตร

6 HSRC-650 ตู้แช่ฝากระจก
โชว์เครื่องดื่ม
( Reach-in Glass Door Chiller)
Can (330ML) = 560-640 nos
RGB Bottle (300ML) = 360-385 nos
Pet Bottle (500ML) = 280-320 nos
0 ถึง +7.2 W583 x D710 x H2050

449 ลิตร

7 HSRC-850 ตู้แช่ฝากระจก
โชว์เครื่องดื่ม
( Reach-in Glass Door Chiller)
Can (330ML) = 780-860 nos
RGB Bottle (300ML) = 490-525 nos
Pet Bottle (500ML) = 395-440 nos
0 ถึง +7.2 W765 x D785 x H2134

711 ลิตร

8 HSRC-1000DD ตู้แช่ฝากระจก
โชว์เครื่องดื่ม
( Reach-in Glass Door Chiller)
Can (330ML) = 980-1120 nos
RGB Bottle (300ML) = 640-720 nos
Pet Bottle (500ML) = 490-560 nos
0 ถึง +7.2 W1152 x D785 x H2188

1,048 ลิตร

9 HSRC-1500 ตู้แช่ฝากระจก
โชว์เครื่องดื่ม
( Reach-in Glass Door Chiller)
Can (330ML) = 1440-1620 nos
RGB Bottle (300ML) = 900-1000 nos
Pet Bottle (500ML) = 720-810 nos
0 ถึง +7.2 W1380 x D850 x H2188

1,422 ลิตร