ตู้เย็นแบบตู้ยืน (Reach-in type)

ตู้เย็น ( Refrigerator ) บริษัทได้นำเข้าตู้เย็นจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก อย่าง Hoshizaki จากประเทศญี่ปุ่น และ Liebherr จากประเทศเยอรมัน โดยนำเข้ามา 3 แบบ คือ แบบตู้ยืน ( Reach-in type ) แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ ( Under counter ) และ แบบตู้ยืนฝากระจก ( Glass door with display ) ทั้ง 2 Brands มีจุดเด่นคือ Compressor ที่ทนทานเหมาะสำหรับสำหรับเขตร้อนอย่างประเทศไทย

BRAND รุ่น รูปแบบ ชนิด อุณหภูมิ-องศาเซลเซียส ขนาด-มม. ความจุ/ลิตร
1 HRE-77MA แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้เย็นแบบตู้ยืน ชนิด 1 ประตู
( Reach-in refrigerator 1 door )
-2 ถึง +12 W700 x D800 x H2050

600 ลิตร
/ 22 Q

2 HRE-127MA แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้เย็นแบบตู้ยืน ชนิด 2 ประตู
( Reach-in refrigerator 2 doors )
-2 ถึง +12 W1200 x D800 x H2050 1,100 ลิตร
/ 41 Q
3 HRE-147MA แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้เย็นแบบตู้ยืน ชนิด 2 ประตู
( Reach-in refrigerator 2 doors )
-2 ถึง +12 W1400 x D800 x H2050 1,310 ลิตร
/ 48.5 Q
4 HRE-187MA แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้เย็นแบบตู้ยืน ชนิด 3 ประตู
( Reach-in refrigerator 3 doors )
-2 ถึง +12 W1800 x D800 x H2050 1,720 ลิตร
/ 64 Q
5 FKUv1660 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้เย็นแบบตู้ยืน Table-height ประตูทึบ
( Forced- air table-height w/ lid door Refrigerator )
+1 ถึง +15 W600 x D615 x H830 130 ลิตร
5 Q
6 FKUv1662 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้เย็นแบบตู้ยืน Table-height ประตูกระจก
(Forced- air table-height w/ glass door Refrigerator)
+1 ถึง +15 W600 x D615 x H830 130 ลิตร
5 Q
7 GKv4360 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้เย็นแบบตู้ยืน Forced-air GN2/1
(Forced-air Refrigerator GN 2 /1)
+1 ถึง +15 W600 x D680 x H1900 460 ลิตร
17 Q
8 GKv 5790 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้เย็นแบบตู้ยืน Forced-air GN2/1
(Forced-air Refrigerator GN 2 /1)
-2 ถึง +15 W750 x D750 x H1864 569 ลิตร
21 Q
9 GKv6460 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้เย็นแบบตู้ยืน Forced-air GN2/1
(Forced-air Refrigerator GN 2 /1)
+1 ถึง +15 W750 x D750 x H2064 647 ลิตร
24 Q
10 790090 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้เย็นแบบตู้ยืน Forced-air GN2/1
(Forced-air Refrigerator GN 2 /1)
-2 ถึง +10 C W720 x D788 x H2000 600 ลิตร /
21.2 Q
11 790082 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้เย็นแบบตู้ยืน Forced-air GN2/1
(Forced-air Refrigerator GN 2 /1)
-2 ถึง +10 C W720 x D788 x H2000 600 ลิตร /
21.2 Q
12 790092 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้เย็นแบบตู้ยืน Forced-air GN2/1
(Forced-air Refrigerator GN 2 /1)
-2 ถึง +10 C W1440 x D788 x H2000 1300 ลิตร /
45.9 Q
13 790084 แบบตู้ยืน
(Reach-in)
ตู้เย็นแบบตู้ยืน Forced-air GN2/1
(Forced-air Refrigerator GN 2 /1)
-2 ถึง +10 C W1440 x D788 x H2000 1300 ลิตร /
45.9 Q