ตู้โชว์ซูชิ

Hoshizaki Sushi Showcase

BRAND รุ่น รูปแบบ ชนิด อุณหภูมิ-องศาเซลเซียส ขนาด-มม. ความจุ/ลิตร
1 HNC-120BE -
( - )
ตู้เย็นแบบตู้โชว์ซูชิ
(Counter Top Refrigerated Sushi Display Case)
+4 W1200 x D345 x H270 42 ลิตร
-
2 HNC-150BE -
( - )
ตู้เย็นแบบตู้โชว์ซูชิ
(Counter Top Refrigerated Sushi Display Case)
+4 W1500 x D345 x H270 57 ลิตร
-
3 HNC-180BE -
( - )
ตู้เย็นแบบตู้โชว์ซูชิ
(Counter Top Refrigerated Sushi Display Case)
+4 W1800 x D345 x H270 72 ลิตร
-
4 HNC-210BE -
( - )
ตู้เย็นแบบตู้โชว์ซูชิ
(Counter Top Refrigerated Sushi Display Case)
+4 W2100 x D345 x H270 87 ลิตร
-