ตู้เย็น แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ ( Under counter )

ตู้เย็น ( Refrigerator ) บริษัทได้นำเข้าตู้เย็นจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก อย่าง Hoshizaki จากประเทศญี่ปุ่น และ Liebherr จากประเทศเยอรมัน โดยนำเข้ามา 3 แบบ คือ แบบตู้ยืน ( Reach-in type ) แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์ ( Under counter ) และ แบบตู้ยืนฝากระจก ( Glass door with display ) ทั้ง 2 Brands มีจุดเด่นคือ Compressor ที่ทนทานเหมาะสำหรับสำหรับเขตร้อนอย่างประเทศไทย

BRAND รุ่น รูปแบบ ชนิด อุณหภูมิ
องศาเซลเซียส
ขนาด-มม. ความจุ
/ลิตร
1 RCT-120MDA แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้เย็นแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
ชนิด 2 ประตู
( Undercounter refrigerator 2 doors )
-2 ถึง +12 W1200 x D750 x H800

307 ลิตร
/11Q

2 RCT-120MNA แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้เย็นแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
ชนิด 2 ประตู
( Undercounter refrigerator 2 doors )
-2 ถึง +12 W1200 x D600 x H850 231 ลิตร
/8.5 Q
3 RCT-150MDA แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้เย็นแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
ชนิด 2 ประตู
( Undercounter refrigerator 2 doors )
-2 ถึง +12 W1500 x D750 x H850 420 ลิตร
/15.5 Q
4 RCT-150MNA แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้เย็นแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
ชนิด 2 ประตู
( Undercounter refrigerator 2 doors )
-2 ถึง +12 W1500 x D600 x H850 318 ลิตร
/12 Q
5 RCT-180MDA แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้เย็นแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
ชนิด 3 ประตู
( Undercounter refrigerator 3 doors )
-2 ถึง +12 W1800 x D750 x H850 530 ลิตร
/20 Q
6 RCT-180MNA แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้เย็นแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
ชนิด 3 ประตู
( Undercounter refrigerator 3 doors )
-2 ถึง +12 W1800 x D600 x H850 401 ลิตร
/15 Q
7 790096 แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้เย็นแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
ชนิด 2 ประตู
( Undercounter refrigerator 2 doors )
-2 ถึง +10 C W 1238 x D710 x H850 265 ลิตร /
9.3 Q
8 790101 แบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
( Undercounter)
ตู้เย็นแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์
ชนิด 3 ประตู
( Undercounter refrigerator 3 doors )
-2 ถึง +10 C W 1721 x D710 x H850 420 ลิตร /
15 Q