การบริการเป็นพันธกิจสำคัญที่บริษัทที่จะต้องตอบสนองลูกค้าด้วยจิตใจที่รักการให้บริการ และการตอบสนองที่รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด โดยมีการให้บริการทั่วประเทศ ทุกภาคของประเทศไทย สำหรับการบริการฯ แบ่งออกเป็น

1. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) : คือ การเข้าไปตรวจเช็คบำรุงรักษาตามมาตรฐานของเครื่อง และการเปลี่ยนอะไหล่ที่จำเป็นล่วงหน้าเพื่อป้องกันการติดขัดการทำงานของเครื่อง รวมถึงการทำความสะอาด เพื่อยึดอายุการทำงานของเครื่อง โดยบริษัทฯ มีรูปแบบการบำรุงรักษาเครื่องให้เลือกทั้งแบบประจำทุกเดือนหรือทุกสามเดือน
เครื่องที่บริษัทฯ ให้การบริการมีดังนี้

1.1 เครื่องทำน้ำแข็ง (Ice making machine) ของ Scotsman, Icematic, Hoshizaki
1.2 เครื่องล้างจาน (Dish washer) และ เครื่องล้างแก้ว (Glass washer) ของ Hobart และ Electrolux

2. การซ่อมแบบฉุกเฉิน (Emergency Services) :

2.1 สำหรับเขต กทม.และปริมณฑล สามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมภายใน 24 ชั่วโมง
2.2 สำหรับเขตต่างจังหวัด สามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมภายใน 48 ชั่วโมง